PFR

Działamy dalej m.in. dzięki dotacjom na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PFR
PFR
PFR
PFR